skip to Main Content

Onze start-to-end aanpak

Realiseer jouw ambities

Wij staan klaar met de knowhow en aanpak om jouw investering in low-code maximaal te laten renderen. Onze specialisten helpen je strategische doelen te stellen, zetten een stevige basis neer voor snelle implementatie van low-code oplossingen en sturen richting succes en waarde voor de business. De training en begeleiding van jouw mensen wordt door ons verzorgd en samen realiseren we jouw strategische ambities.

Ambities vervullen? Zet onze technologie-overstijgende aanpak in!

Onze mensen gebruiken een technologie-overstijgende aanpak. Daarbij leggen wij de focus op digitale vernieuwing met een solide fundament, waarop snel waarde gecreëerd wordt en wat duidelijke resultaten oplevert. Low-code helpt daarbij. Het maakt de overstap naar een modern IT-proces eenvoudiger en faciliteert de DevOps Lifecycle en Rapid Application Development (RAD). Onze aanpak bestaat uit deze vier stappen:

Low-code stap 1 – Inspireren 

Hoe mooier de inspiratie, hoe beter het resultaat. Wij laten je zien wat low-code kan en hoe wij het inzetten. Wat wil je bereiken en waar sta je? Onze mensen denken met jou mee en spiegelen jouw ambities aan de mogelijkheden die onze aanpak met OutSystems biedt.  

Mogen we kennis maken?

Low-code stap 2 – Strategie en Business Value

Ondernemingsstrategie en business value zijn essentieel om te bepalen wat noodzakelijk is voor technologische oplossingen met low-code. In één of meerdere workshops stellen we gezamenlijk vast wat voor jouw organisatie de juiste weg is om snel resultaten te behalen die zo veel mogelijk waarde toevoegen. Hierin komen de neuzen in dezelfde richting te staan, met commitment vanuit de beslissers.

Gaan voor waardevolle resultaten?

Low-code stap 3 – Basis op Orde

Vóór we beginnen met low-code, kijken we eerst wat jouw organisatie nodig heeft om de doelen te bereiken. We bespreken strategische vraagstukken, bedenken mogelijke oplossingen en maken eventueel demonstraties in de vorm van een Proof of Concept. Voor organisaties die al met low-code werken, hebben wij de ‘OutSystems Health Check’ ontwikkeld. Daarmee kunnen we zien of de basis van bestaande apps nog steeds op orde is. Samen komen we zo tot een geïnspireerd plan van aanpak. 

Basis voor groei leggen?

Low-code stap 4 – Route naar Succes 

Als de plannen gemaakt zijn, gaan we aan de slag. Daarbij leggen we de prioriteit bij snel toegevoegde waarde voor bedrijfsdoelen. Op de Route naar Succes werkt de business samen met IT. Wij configureren het platform, regelen beheer en zetten een veranderplan voor jouw organisatie in gang. Wij ontwikkelen applicaties en zorgen dat je – binnen de eisen van goed bestuur, compliance en security – voorzien wordt van uitstekende software.  

Snel succes boeken?

Operational Excellence 

Het einde van ieder project is een nieuw begin. Onze aanpak luidt een proces van continue verbetering in waarmee je Operational Excellence nastreeft. Dankzij onze inzet van low-code kun je eenvoudig blijven innoveren. Of je nu efficiënter wil werken, hindernissen verwijderen of extra diensten bieden, wij ondersteunen jouw ambities en maken strategische partnerships, Managed Services en koppelingen eenvoudig benaderbaar.

Royal Lemkes
DAF
Boskalis
Koole

Vooroplopen? Zorg dat je snel genoeg bent!

Als je voorop wilt lopen, moet je snel zijn. Solutionwise brengt beweging en helpt jouw organisatie op snelheid te komen. Ontdek met onze toegespitste aanpak met low-code hoe snel je van ambities realiteit maakt.

Back To Top