skip to Main Content

Een organisatie moet op een sterk fundament worden gebouwd om succesvol te zijn. Hetzelfde geldt voor low code. Het gaat niet alleen om technologie: het zijn de medewerkers, processen en technologie samen die uw digitale innovatie zullen aansturen en uw succes zullen bepalen. In deze fase leggen we samen het fundament om succesvol moderne business applicaties te ontwikkelen en te beheren.

Wij hebben onze kennis en jarenlange ervaring op het gebied van applicatieontwikkeling en beheer, OutSystems, data, integratie, architectuur, User-Centered Design, Change Management gebundeld in een succesvolle multidisciplinaire en technologie-overstijgende aanpak. Onze aanpak richt zich op het realiseren van een optimale user experience, het leveren van kwalitatief goede, beheersbare low code toepassingen en de veranderings- en adoptieprocessen binnen uw organisatie. Onze aanpak zorgt ervoor dat u maximaal rendement uit uw investering op het OutSystems Platform haalt. Een aanpak die de digitalisering en digitale innovatie binnen uw organisatie zal aandrijven met behoud van eigen regie.

Onze low code aanpak bestaat uit 2 fasen: ‘Basis op Orde’ en ‘Route naar Succes’. Samen definiëren wij het fundament om succesvol moderne business applicaties te ontwikkelen en te beheren. Onze aanpak is niet alleen interessant voor organisaties die met low code starten. Voor organisaties die al meerdere OutSystems-projecten afgerond hebben of in een nog lopend project zitten, hebben wij een variant op de Basis op Orde uitgewerkt. Deze variant noemen wij de ‘OutSystems Health Check’. Lees hier onderaan deze pagina meer over.

Lees verder

In de Basis op Orde evalueren we uw verwachtingen ten aanzien van low code. We bespreken uw low code strategie en bepalen samen hoe OutSystems zal bijdragen aan de doelstellingen van uw organisatie. Ook stemmen we af hoe we ons gezamenlijk succes gaan meten. We behandelen de diverse business en IT-doelstellingen, wensen en uitdagingen binnen uw organisatie en bepalen de kaders, uitgangspunten en randvoorwaarden voor de inzet van low code.

We bespreken ook hoe we het platform inrichten en zullen integreren in uw totale IT-landschap. We stellen samen de roadmap vast en bespreken hoe er ontwikkeld gaat worden, welke fasen we doorlopen en aan welke eisen elke oplevering dient te voldoen. We bespreken hoe we het platform en de applicaties gaan beheren. En, heel belangrijk, we bespreken met elkaar wat het voor uw organisatie betekent om aan de slag te gaan met een low code platform.

Wij organiseren diverse workshops om samen met u het fundament te definiëren. Echter, u wil misschien eerst wat ervaring opdoen met het platform om de impact en gevolgen van uw keuzes volledig te begrijpen. De Basis op Orde is een raamwerk: afhankelijk van uw behoeften en specifieke klantsituatie bieden wij deze fase ‘op maat’ aan. Vaak combineren we deze fase bijvoorbeeld met de realisatie van een eerste Use Case in de vorm van een Pilot.

Royal Lemkes

Met ongeveer 65 vrachtwagendocks en meer dan 200 vrachtwagens per dag is het overzicht van beschikbare docks lastig bij te houden. Het DockPlanningSysteem geeft inzicht tot de status van alle docks en assisteert in het zo efficiënt mogelijk inplannen van de beschikbare docks, waardoor vrachtwagens de weg niet meer blokkeren.

Leon Verschoor, Director Operations & Digital Royal Lemkes

Outsystems Healthcheck

OutSystems Health Check

De OutSystems Health Check is een variant op onze Basis op Orde aanpak en richt zich op organisaties die al meerdere OutSystems-projecten afgerond hebben of in een nog lopend project zitten. Als u de resultaten van deze eerste initiatieven beoordeelt, heeft u dan het gevoel dat u op de goede weg bent? Haalt u het maximale rendement op uw investeringen? Hoe solide is uw fundament om succesvol moderne Business Apps op te leveren? Wij evalueren samen uw OutSystems implementatie en onderliggende processen en brengen een advies uit over hoe uw low code fundament mogelijk versterkt kan worden.

Bekijk meer

Tijdens de OutSystems Health Check evalueren wij onder andere uw platform inrichting, uw platform- en applicatiebeheer, uw applicatieontwikkelproces, de huidige staat van uw applicatielandschap, en de wijze waarop u de veranderingen binnen uw organisatie begeleidt. Het OutSystems Platform biedt ongekende mogelijkheden voor het bouwen van elk type business applicatie. Maar het gaat niet alleen om technologie. De medewerkers en processen binnen uw organisatie zullen, tezamen met deze krachtige technologie, uw digitale innovatie vormgeven en uw succes bepalen.

Hoe beheert u bijvoorbeeld uw product-backlog? Weet u welke items op uw product-backlog waardevoller zijn dan andere? Bent u er zeker van dat uw teams alleen werken aan die product-backlog items die echt nodig zijn? Sluiten uw oplossingen ook echt aan bij de behoeften van uw eindgebruikers?

De snelheid van ontwikkelen en de flexibiliteit om te reageren op veranderingen worden vaak genoemd als de belangrijkste voordelen van low code. Bent u er zeker van dat u dit ontwikkelingstempo en deze flexibiliteit in de loop van de tijd zult behouden? Om dit te doen, is het van cruciaal belang om vanaf het begin te focussen op uw architectuur en uw governance model. Naast de vraag wát er wordt ontwikkeld, is het net zo belangrijk om te bepalen hoe uw software wordt ontwikkeld en beheerd. Evalueert u periodiek uw ontwikkeling- en implementatieprocessen, uw architectuur, de kwaliteit van uw datamodel, integratiestandaarden, code en coderingsstandaarden? Al deze aspecten dragen in belangrijke mate bij tot het fundament dat de kwaliteit in de loop van de tijd zal garanderen.

Tot slot, hoe beheert u proactief al deze veranderingen binnen uw organisatie? Blijft de adoptie achter? Hoe verbetert u uw veranderings- en leveringsprocessen in de tijd?

De specialisten van SolutionWise staan voor u klaar om u middels de OutSystems Health Check te adviseren en te ondersteunen bij het versterken van uw low code fundament.

Back To Top